Muhammad Halid Syar’i – Muslim.Or.Id – Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah
 • Seluk Beluk Nama Abu Hurairah Abdurahman bin Sakhr merupakan nama asli dari sahabat yang akrab …

  1032 0
 • Di dalam ketauhidan ada penawar untuk kesedihan, di dalam tauhid ada dasar dari setiap kebahagiaan, padanya terdapat tali ikatan antara hamba dan Rabbnya

  3406 0
 • Di dalam ketauhidan ada penawar untuk kesedihan, di dalam tauhid ada dasar dari setiap kebahagiaan, padanya terdapat tali ikatan antara hamba dan Rabbnya

  3294 0
 • Sebagian para ulama memberikan sebuah rumus untuk mengetahui amalan amalan tersebut bidah atau tidak, rumus tersebut sebagai berikut ini. Simaklah...

  4283 0
 • Muhammad bin Sahnun adalah seorang yang alim selalu mengisi harinya dengan ilmu entah mengajar, membaca, menulis atau datang kepada para ulama di zaman tersebut

  7319 0
 • Jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya maka akan menimbulkan dampak yang buruk pula, hilangnya berkah dari ilmu yang didapat, tidak dapat mengamalkan ilmunya, atau tidak dapat menyebarkan ilmunya. Itu semua contoh dari dampak buruk

  17674 0
 • Umar bin Khathab, pada hari setelah pedang tajam menancap di tubuhnya, darah yang terus mengalir, luka yang masih menganga, ia dibangunkan untuk shalat subuh, kemudian mengatakan, "Iya, tidaklah ada bagian dalam islam kepada orang yang meninggalkan shalat".

  4635 5
 • Penulisan di zaman tabi'in sangat berkembang pesat, ini di dasari oleh beberapa hal, Tersebarnya kaum muslimin hampir ke seluruh penjuru dunia. Panjangnya isnad1 mempersulit dalam hafalan hadist. Bergugurannya para penghafal Sunnah dari kalangan sahabat, dan para tabiin kibar, maka ditakutkan dari perginya mereka, hilangnya sunnah.

  5658 2
 • Hadist merupakan salah satu pilar utama dalam agama islam setelah Al Quran. Pentingnya hadist dalam …

  10186 5
 • dalam perkara mubah, orang yang terlebih dahulu memperolehnya maka dia yang paling berhak terhadap hal tersebut

  3193 1