Sa’id Abu Ukkasyah – Page 2 – Muslim.Or.Id – Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah
X
“Memurnikan Aqidah, Menebarkan Sunnah”
 • Kesungguhan dalam bersandar, berharap, dan memohon kepada Allah termasuk diantara kaedah istiqomah yang pertama-tama dan asasi!

  80 0
 • Di dalam Al-Qur`an terdapat banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menyandarkan kepada diri-Nya hidayah jalan yang lurus dan seluruh urusan itu ada di tangan-Nya

  107 0
 • Doa bukan hanya sekedar ucapan. Doa yang mustajab memiliki beberapa syarat dan adab yang agung

  96 0
 • Istiqamah dengan meniti jalan Allah Ta'ala yang lurus, membuahkan akibat yang baik dan buah manis berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat,

  131 0
 • Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Ta’ala adalah sebab turunnya kebaikan, keberkahan dan pengkabulan doa

  159 0
 • Barangsiapa yang ingin agar Allah mengabulkan doa dan merealisasikan harapannya, hendaklah ia bertaubat dengan taubat nasuha dari segala dosa-dosanya.

  87 0
 • Doa adalah ibadah yang sangat agung. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepada-Nya dan mengancam orang-orang yang sombong yang tak mau berdoa

  132 0
 • Kaum muslimin terdahulu, tatkala mereka tinggal di negeri Syam, Mesir (penduduknya berbahasa romawi), Irak, Khurasan (penduduknya berbahasa Persi), dan di negeri Maghrib (penduduknya berbahasa barbar) membiasakan penduduk negeri-negeri itu berbahasa Arab

  170 0
 • Merupakan hal yang wajar jika seseorang yang dianugerahi kejeniusan, lalu ia mempelajari sesuatu dalam waktu yang singkat. Namun tidaklah demikian sosok Imam Syafi'i rahimahullah yang cerdas, jenius, dan memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menghafal pelajaran itu.

  157 0
 • Orang-orang yang datang sesudahnya, semakin jauh mereka dari kemampuan berbahasa Arab yang murni, maka semakin berkurang pula pemahaman mereka terhadap makna, hukum, rahasia, dan maksud yang terkandung dalam Al-Qur`an Al-Karim.

  163 0