fbpx

Biografi Syaikh DR. Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi

Biografi Syaikh DR. Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi

Nasab dan Kelahiran

Nama beliau adalah Abdul Azhim bin Badawi bin Muhammad Al Khalafi. Beliau dilahirkan di desa Syin, markaz Qatur, provinsi Gharbiyyah di Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun  1373 H atau bertepatan dengan 1954 M.

Pendidikan

Beliau menempuh tahapan pendidikan hingga level perguruan tinggi, dan menamatkan pendidikan S1 bidang Da’wah Wa Tsaqafah di Universitas Al Azhar Mesir pada tahun 1977 M.

Beliau melanjutkan pendidikan beliau pada universitas yang sama di bidang Ushulud Diin hingga meraih gelar Magister pada tahun 1994 M dengan tesis berjudul Al Harbu Was Salaam Fii Dhau’i Shurati Muhammad ‘Alaihis Shalatu Was Salaam.

Beliau lalu melanjutkan pendidikan pada universitas dan bidang yang sama hingga meraih gelar doktoral pada tahun 1998 M dengan tesis berjudul Syaikhul Azhar Musthafa ‘Abdurrazzaq Wa Juhuduhu Fid Da’wah.

Pekerjaan

Beliau mulanya bertugas sebagai imam dan khatib di kementerian agama di Kairo. Lalu beliau pindah ke Yordania dan bertugas menjadi imam serta khatib di kementerian agama Yordania selama 11 tahun. Namun beliau kembali lagi ke Mesir dan bertugas sebagai imam dan khatib di masjid An Nur milik kementerian agama di desan Syin hingga sekarang.

Hubungan Dengan Syaikh Al Albani

Syaikh Abdul Azhim memiliki hubungan yang erat dengan Syaikh Al Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al Albani rahimahullah.

Hal ini diceritakan dalam sebuah wawancara Syaikh Abdul Azhim dengan editor majalah At Tauhid (edisi Safar 1422 H) . Beliau berkata: “Salah satu nikmat dari Allah adalah bahwa Syaikh Al Albani telah memulai dakwahnya di Amman Yordania sejak 1980 M. Tahun tersebut adalah tahun dimana Allah menakdirkan aku pindah ke Yordania. Sebuah kebanggaan bagiku bisa berkunjung ke rumah beliau. Setelah kunjungan pertama itu, aku semakin sering lagi menemui beliau di rumahnya. Bahkan terkadang beliau keluar dari rumahnya untuk memenuhi undanganku. Terkadang pula, kami bersama-sama berkunjung ke suatu tempat. Syaikh juga biasa shalat Jum’at di masjid tempat aku ditugasi untuk menjadi khatib. Aku pun secara intens berkomunikasi dengan beliau rahimahullah. Beliau adalah panutan kami dalam ilmu dan fiqih, terutama dalam berlemah lembut serta kesabaran. Beliau juga senantiasa mewanti-wanti untuk tidak terburu-buru dan agar selalu berhati-hati.  Beliau melarang sikap tergesa-gesa sebelum datang waktunya. Beliau senantiasa mengajak kami untuk bersikap tenang dan berkasih sayang. Beliau melarang sikap keras, garang dan kejam. Kami banyak belajar dari beliau dalam masalah akhlak yang sejati. Selebihnya aku juga banyak belajar ilmu-ilmu yang Allah karuniakan kepada beliau. Dan Allah pun menakdirkan beliau menjadi orang yang diakui keilmuannya”.

Kontribusi Dalam Majalah At Tauhid

Syaik Abdul Azhim memiliki rubrik khusus dalam Majalah At Tauhid, yaitu rubrik tafsir. Beliau juga termasuk dewan redaksi tetap dari majalah ini. Syaikh Abdul Azhim juga merupakan pengurus jama’ah Ansharus Sunnah di Mesir.

Aktifitas Dakwah

 1. Beliau secara rutin berkhutbah Jum’at di masjid An Nur di desa Syin
 2. Beliau mengisi kajian rutin ilmu tafsir, aqidah, dan fiqih di masjid An Nur setiap hari Rabu dan Sabtu.
 3. Pada hari Ahad, Senin, Selasa beliau mengisi muhadharah di berbagai tempat

Syarah Kitab

Syaikh telah men-syarah beberapa kitab, diantaranya:

 1. Tafsir Al Qur’an, sampai selesai
 2. Syarh Fathul Baari sampai Bab Haji
 3. Syarh Al Aqidah Ath Thahawiyyah
 4. Syarh Ma’arijil Qabul
 5. Syarh Matan Ar Rahbiyyah
 6. Dll

Karya Tulis

Syaikh memiliki banyak karya tulis. Sebagian sudah tercetak dan sebagian lagi dalam proses pencetakan. Diantara karya beliau adalah:

 1. Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz
  Kitab ini banyak dipuji oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu. Diantaranya:

  • Syaikh Muhammad Shafwat Nuruddin
  • Syaikh Shafwat Syawadifi
  • Syaikh ‘Amr Abdul Mun’im Salim

  Kitab ini juga di-syarah oleh sebagian ulama dan penuntut ilmu, diantaranya:

  • Syaikh Husain bin Audah Al ‘Awaisyah (Yordania)
  • Syaikh Walid bin Saifun Nashr (Bahrain). Syarahnya bisa didapatkan di web http://www.liveislam.com
  • Syaikh Abu Sa’id Al Jazairi. Syarahnya bisa didapatkan di web http://ar.islamway.com
  • Dll
 2. Ahbaabullah
 3. Diinul Fithrah Kama Bayyanatha Suratul Baqarah
 4. Ithafun Nubala Bi Shahih Sirah Khairil Anbiya
 5. At Ta’liq As Sunni ‘Ala Shahih Muslim Bi Syarh An Nawawi
 6. Al Arba’un Al Mimbariyyah
 7. Al Washaya Al Mimbariyyah
 8. Al Washaya An Nabawiyyah
 9. Ahsanul Qashash
 10. Jawami’ul Kalim
 11. Khairun Naas
 12. Riyadus Shalihin
 13. Minhajut Talaqqi Bainas Salaf Wal Khalaf
 14. Rihaluhu Fir Rihabil Yaumil Akhir
 15. Ukhtahu Ayna Tadzhabiin? Hadza Huwa Ath Thariq
 16. Qawaidul Ishlah Wal Bina Kama Bayyanatha Suratun Nisa
 17. Ma’alimul Mujtama’ Al Muslim Kama Bayyanatha Suratul Hujuraat
 18. Shifatul Muttaqin
 19. Akmaluk Bayan
 20. Barnamij Amail Yaum Wal Lailah
 21. Tafsir Suratil Fatihah
 22. A’malul Hajj Mundzu Khurujuhu Min Baitihi Hatta Yarji’

Website Resmi

http://www.ibnbadawy.com

 

Sumber: http://www.saaid.net/Warathah/1/badaoi.htm

Artikel Muslim.Or.Id

Sahabat muslim, yuk berdakwah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut silakan klik disini. Jazakallahu khaira

Print Friendly, PDF & Email
MPD Banner

About Author

Yulian Purnama, S.Kom.

Alumni Ma'had Al Ilmi Yogyakarta, S1 Ilmu Komputer UGM, kontributor web Muslim.or.id dan Muslimah.or.id

View all posts by Yulian Purnama, S.Kom. »

4 Comments

 1. Ssssiiiippp!!

Leave a Reply