Archive for:

30 April 2008

Tawakkal

Tawakkal

Tawakkal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan ...